Ivan

ROOTS: Bosnië en Servië

Almere kent weinig geschiedenis.
Mensen zijn hier nog op zoek naar iets gezamenlijks, naar een identiteit.
Sommigen forceren het en maken te groot reclame.
Anderen zien een ‘empty canvas’ en kleuren zelf de leegtes in.
Het is een stad die aan het zoeken is.

Ik zou mezelf eerder een inwoner van de wereld noemen, dan mezelf bestempelen als Almeers, Bosnisch, Servisch of als ex-Joegoslaaf.
Het kiezen van kampen heeft namelijk geen zin.
Je moet altijd meerdere perspectieven kunnen nemen.
Dat kleeft aan mijn afkomst.
Net als een turbulente politieke geschiedenis.
Mijn ouders zijn los van elkaar gevlucht uit voormalig Joegoslavië en hebben elkaar hier ontmoet.
Thuis keken we twee keer per dag naar het nieuws.
Je moet bewust zijn van wat er om je heen gebeurt, in hoeverre dat kan.
Dat heeft mijn ouders hier gebracht.
Dat heeft het mij gebracht.
Je kan altijd leren van andermans fouten.
Het nieuws volgen is eigenlijk een grootschalige toepassing daarvan.
Ik studeer nu politicologie.
Ben hier geboren en getogen, maar onbewust een product geworden van mijn familiegeschiedenis.

 

“I was born and raised here, but subconsciously I’ve become a product of my family history”

ROOTS: Bosnia and Serbia

There’s not a lot of history to Almere.
People here are still looking for something they can share, a common identity.
Some people force it a bit too much, make too much noise about it.
Others are just a blank canvas and fill the colours in how they want it to look.
This is a city still finding itself.

I’d rather call myself a Citizen of the World than stamp myself as Almeran, Bosnian, Serbian or ex-Yugoslavian.
All that choosing ‘where you belong’ – it’s a waste of time.
You need to always look at things from different perspectives.
I think that’s to do with where I hail from, my ‘roots’.
It all has such a turbulent political history.
My own parents came here as refugees, separately, from the former Yugoslavia.
They only met here.We watched the news twice a day at home.
You need to always be aware of what’s going on in the world, to the best of your ability.
That brought my parents here.Then I came along.
You can always learn from other peoples’ mistakes.
Watching the news is actually doing just that, times ten.
I am studying for a degree in Political Science now.
I was born and raised here, but subconsciously I’ve become a product of my family history.